شیر تخلیه اطفا برقی گاز co2 سیوداکس CEODEUX

شیر اطفا برقی گاز co2 سیوداکس CEODEUX

تماس بگیرید

شیر تخلیه اطفا co2 rotarex

شیر تخلیه اطفا co2 rotarex

تماس بگیرید

شیر اعلام ALARM VALVE

wet alarm valve

3,400,000 تومان

شیر اعلام dry alarm valve

شیر اعلام dry alarm valve

1,850,000 تومان

شیر پروانه ای موتوردار

شیر پروانه ای موتور دار butterfly valve

3,300,000 تومان

گیـــج فشار سنج Pressure Gauge Glycerine Filled

گیج اندازه گیری فشار

تماس بگیرید