آژیر فلاشر آدرس پذیر جنت

آژیر فلاشر آدرس پذیر جنت

تماس بگیرید

دتکتور دود و حرارتGENT

دتکتور دودیGENT نور , و آژیر

تماس بگیرید

شستی تخلیه GENT

شستی تخلیه GENT

تماس بگیرید

بیم دتکتور آدرس پذیر خطی GENT

بیم دتکتور آدرس پذیر خطی GENT

تماس بگیرید

داکت دتکتور

داکت دتکتور DUCT DETECTOR GENT

تماس بگیرید

اینترفیس میانی GENT

اینترفیس میانی GENT INTERFACE

تماس بگیرید

دتکتور تنفسی یا مکنده GENT

دتکتور تنفسی یا مکنده AIR SAMPLING SMOKE DETECTION SYSTEM

تماس بگیرید

سیستم اعلام گفتاری VOICE ALARM GENT

سیستم اعلام گفتاری VOICE ALARM GENT

تماس بگیرید

دتکتور دودی اپتیکال کانونشنال GENT

دتکتور دودی اپتیکال GENT کانونشنال

تماس بگیرید