دتکتور دودی آدرس پذیر مدل CA416 C-TEC

دتکتور دودی آدرس پذیر مدل C-TEC

تماس بگیرید

پایه دتکتور آدرس پذیر مدل CA408 C-TEC

پایه دتکتور آدرس پذیر مدل CA408 C-TEC

تماس بگیرید

اینترفیس کوچک با ورودی و خروجی مدل CA734 C-TEC

اینترفیس کوچک با ورودی و خروجی مدل CA734 C-TEC

تماس بگیرید

اینترفیس زون مانیتور مدل 732 C-tec

اینترفیس زون مانیتور مدل CA732 C-TEC

تماس بگیرید

آژیر فلاشر سقفی آدرس پذیر قرمز

آژیر فلاشر سقفی آدرس پذیر قرمز مدل CA451A/SR C-TEC

تماس بگیرید

آژیر فلاشر پایه بلند آدرس پذیر out put

آژیر فلاشر پایه بلند آدرس پذیر out put مدل C-TEC

تماس بگیرید

کارت شبکه مدل XFP761 پنل اطفا حریق

کارت شبکه پنل اطفا حریق

تماس بگیرید

ریپیتر 32 زون سری XFP apollo

ریپیتر 32 زون سری XFP apollo

تماس بگیرید

ریپیتر 16 زون سری XFP Apollo

ریپیتر 16 زون سری XFP Apollo C-tec

تماس بگیرید

پنل ادرس پذیر 2 لوپ سری XFP Ctec

پنل ادرس پذیر 2 لوپ سری XFP Ctec

تماس بگیرید

ریپیتر 8 زون CFP Ctec

ریپیتر 8 زون CFP Ctec

تماس بگیرید