دتکتور تنفسی یا مکنده GENT

دتکتور تنفسی یا مکنده AIR SAMPLING SMOKE DETECTION SYSTEM

تماس بگیرید

سیستم اعلام گفتاری VOICE ALARM GENT

سیستم اعلام گفتاری VOICE ALARM GENT

تماس بگیرید

دتکتور دودی اپتیکال کانونشنال GENT

دتکتور دودی اپتیکال GENT کانونشنال

تماس بگیرید

دتکتور تنفسی یا مکنده KIdde

Kidde Senator 100 High Sensitivity Smoke Detector

تماس بگیرید

بیم دتکتور فرستنده و گیرنده reflective beam detector

بیم دتکتور فرستنده و گیرنده reflective beam detector

تماس بگیرید

دتکتور کانونشنال ESSER

دتکتور کانونشنال ESSER

تماس بگیرید
ویژه دتکتور گاز ، نشت یاب و شیر بند

دتکتور گاز ، نشت یاب و شیر بند

دتکتور گاز ، نشت یاب و شیر بند

تماس بگیرید

دتکتور گلوبال Global fire equipment

دتکتور تشخیص دود گلوبال اکویپمنت

تماس بگیرید

پایه پروگرامر گلوبال

پایه پروگرامر گلوبال Global Fire Equipment

تماس بگیرید
ویژه سنسور دما TEMPERATURE PROLINE

سنسور دما TEMPERATURE PROLINE

سنسور دما TEMPERATURE PROLINE

تماس بگیرید
ویژه شستی ضد انفجار walsall وال سال

شستی ضد انفجار walsall وال سال

شستی ضد حریق walsall وال سال

تماس بگیرید
ویژه شستی تخلیه AMAPK

شستی تخلیه AMAPK

شستی تخلیه AMAPK

تماس بگیرید