دتکتور دودی آدرس پذیر مدل CA416 C-TEC

دتکتور دودی آدرس پذیر مدل CA416 C-TEC

تماس بگیرید

شستی اعلام حریق آدرس پذیر با کاور و آژیر مدل STI-15020ML C-TEC

شستی اعلام حریق آدرس پذیر با کاور و آژیر مدل STI-15020ML C-TEC

تماس بگیرید

شستی اعلام حریق آدرس پذیر با کاور و آژیر مدل C-TEC

شستی اعلام حریق آدرس پذیر با کاور و آژیر مدل STI-13020FR C-TEC

تماس بگیرید

آژیر مدل CA431AW C TEC

آژیر مدل CA431A/W C-TEC

تماس بگیرید

آژیر فلاشر آدرس پذیر مدل CA456AW CTEC

آژیر فلاشر آدرس پذیر مدل CA456AW C-TEC

تماس بگیرید

آژیر فلاشر آدرس پذیر مدل CA460AW C-TEC

آژیر فلاشر آدرس پذیر مدل CA460A/W C-TEC

تماس بگیرید

آژیر فلاشر آدرس پذیر مدل CA 432AW CTEC

آژیر فلاشر آدرس پذیر مدل CA432A/W C-TEC

تماس بگیرید

دتکتور مولتی ترکیبی مدل CA414 C TEC

دتکتور مولتی (ترکیبی) مدل CA414 C-TEC

تماس بگیرید

دتکتور دودی آدرس پذیر مدل CA416 C-TEC

دتکتور دودی آدرس پذیر مدل C-TEC

تماس بگیرید

پایه دتکتور آدرس پذیر مدل CA408 C-TEC

پایه دتکتور آدرس پذیر مدل CA408 C-TEC

تماس بگیرید

آژیر فلاشر سقفی آدرس پذیر قرمز

آژیر فلاشر سقفی آدرس پذیر قرمز مدل CA451A/SR C-TEC

تماس بگیرید

آژیر فلاشر پایه بلند آدرس پذیر out put

آژیر فلاشر پایه بلند آدرس پذیر out put مدل C-TEC

تماس بگیرید